Hans-Werner Sinn

Nationalökonomie & Finanzwissenschaft

Betweter Sinn zet Duits eurodebat op scherp

Press echo, Het Financieele Dagblad, 09.07.2012, S.2

Maurits Kuypers

Demagogisch. Slordig met de ciffers. Analyses zijn zwak onderbouwd. Hans-Werner Sinn, de Duitse econoom met het markante baardje, kreeg afgelopen week weer heel wat naar zijn hoofd geslingerd. Een aantal collega's was woedend over de door Sinn en een collega-econoom opgestelde open briefaan zijn `lieve medeburgers'. En ook in de politick heerste verontwaardiging.

De brief, ondertekend door 172 economen, vormt een harde aanval op het Europese crisisbeleid. Kanselier Merkel zou tijdens de top van 28 en 29 juni gegijzeld zijn door de Zuid-Europese leiders. Het besluit voor een bankenunie vormt volgens Sinn & co de eerste stap richting een eurozone waarbij Duitse belastingbetalers opdraaien voor Zuid-Europese bankschulden.

Gewoon niet waar, zei minister van financiön Wolfgang Schäuble vrijdag voor de radio. AVetenschappers zouden met het begrip bankschulden zorgvuldiger moeten omspringen.' De Belgische econoom Paul De Grauwe noemde de brief `een schande'. En Dennis Snower, voorman van het voorname onderzoeksinstituut IFW, vond dat Sinn & co op een gevaarlijke manier inspelen op de angst van burgers, zonder zelf met oplossingen te komen.

Dat van die oplossingen zal Sinn zeker tegenspreken. De president van het Ifo-instituut uit München breekt al jaren een lans voor liberale waarden in de politick en doet dat ook in de eurocrisis. Voorhem betekent dat terug naar een situatie waarbij elk land verantwoordelijk is voor zijn eigen schulden. Als dat niet binnen de eurozone kan, dan erbuiten.

Oplossingen droeg Sinn ook aan in 2003, toen hij in zijn bock Is Duitsland nog te redden? beschreef hoe de `zieke manvan Europa' weer gezond kon worden. Sinn pleitte voor flexibilisering van de arbeidsmarkt, verhoging van de pensioenleeftijd, lagere belastingen, minder macht voor vakbonden en een grotere lagelonensector. Sinn kreeg op alle punten gelijk. Duitsland kwam weer op de benen grotendeels dankzij zijn harde medicijn.

Vedl eerder, in 1991, schreef hij samen met zijn vrouw een bock over de hereniging van Oosten West-Duitsland. Volgens Sinn gebeurde dat op een verkeerde manier, wat zou uitdraaien op een financieel fiasco. Het was een gedurfde these, maar achterafzijn er slechts weinig economen die hem tegenspreken.

Uit zijn boeken en andere publicaties blijkt dat Sinn niet vedl geeft om partijpolitiek. Zo was het in 1991 de christendemocratische kanselier Helmut Kohl die de wind van voren kreeg, in 2003 was het Gerhard Schröder van de SPD.

Zijn bijnaam 'Mr. Gnadenlos' deed hij ook eer aan toen de kredietcrisis overwaaide uit de VS. In zijn bock Casinokapitalisme worden bankmanagers, analisten en beleggers neergezet als hebzuchtige, machtsbeluste individuen. De overheid verweet hij te gemakkelijkom te springen met het redden van banken en andere bedrijven. Maakt dit Sinn een onaangenaam mens? Niets is minder waar. Iedereen die hem kent, zal beamen dat hij de vriendelijkheid zelve is. Niet arrogant of zelfingenomen, altijd met een open oor voor argumenten van anderen. Maar hij vindt het wel prachtig om daarna zijn eigen theses luid en duidelijk te verkondigen.

Dat hij niet altijd gelijk heeft, geeft hij grif toe. Zo was hij ooit v66r invoering van de euro, nu noemt hij het een historische fout. In het geval Griekenland was hij een van de eerste Duitsers die er hardop aan twijfelde ofhet land er wel verstandig aan deed in de eurozone te blijven.

Vorig jaar richtte hij zijn pijlen op de zogenoemde Target2-saldi. Dit geheel van vorderingen en verplichtingen van Europese centrale banken onderling, hep volgens Sinn volledig uit de hand. Verschillende collega's deden dit af als klinkldare onzin. Bij de ECB en de centrale banken van Nederland en Duitsland werd gezegd dat Sinn zich onterecht zorgen maakte. Maar inmiddels krijgt hij toch steeds meer economen en beleidsmakers aan zijn zijde.

Of Sinn ook nu weer gelijk krijgt, is nog niet te zeggen, maar zijn briefheeft ééri ding al bereikt. Hij legt pijnlijk bloot hoe verschillend crin Duitsland wordt gedacht over de eurozone.

Hans-Werner Sinn
Prominente stem
De 64-jarige Hans-Werner Sinn is een van de invloedrijkste economen van Duitsland. Sinds 1984 is hij hoogleraar aan de Ludwig- Maximilians-universiteit in München. In 1999 werd hij president van het If°, in Nederland enigszins vergelijkbaar met het Centraal Planbureau. Hij was in 2004 de eerste Duitstalige econoom die de Tinbergen-lezing hield.

 

ebenfalls erschienen in „De Volkskrant“ am 09.07.2012