Rectification - Wrong Quote in a Mongolian Facebook Post

Under Facebook a text is being circulated in Mongolia under the name of Professor Sinn that begins as follows:

Оюутолгойн гэрээ нь Монголын ч биш бүр дэлхийн түүхэнд

гарсан зууны луйвар гэж эдийн засгийн мэргэжилтэн европын

шилдэг 10 эрдэмтний нэг Ханс Вернер Зин халаглан ярьж

байна. Тэрээр гуравхан асуудалд багтаан энэ тухай

тайлбарлажээ.

- Монголчуудыг мэдээсэй гэж үнэхээр хүсэж байна хэмээн

Ханс Вернер Зин яриагаа эхлүүлэв.

1. Аливаа хөрөнгө оруулалтын гэрээ нь хэрэв 2 талаас хамтарч

байгаа бол 2 талаас өөр, өөрийн чадах хэмжээнд хөрөнгөө

босгодог нь бичигдээгүй хууль. Монголчуудын талаас

Оюутолгой гэгч дэлхийн хэмжээний томоохон ордыг 100%

эзэмшигч эзэн улс нь учраас энэ гэрээнд газрын баялгаа

гаргаж байгаа юм.

 

Professor Sinn declares, however: "Based on the automatic translation of this text on Google, I can confirm that this text is not mine and does not represent my opinions. If someone claims the text is from me, he disseminates faked information. In fact I never made any statement on Facebook, let alone one on Mongolia."