Bude Německo solidární s Českou republikou, jak věří Petr Fiala? Samo stojí před krachem. A euro?

 

Bude Německo solidární s Českou republikou, jak věří Petr Fiala? Samo stojí před krachem. A euro?, Aby bylo jasno, September 27th, 2022.

Víte, že německá ekonomika, na které jsme přímo závislí, má zásadní energetické potíže a je v krizi? Víte, že kvůli zelené politice vyrábí Německo o třetinu méně automobilů a je Číně pro smích? To neříkáme my, ale nejvýznamnější německý ekonom Hans Werner Sinn. A navíc Vám ukážeme, kolik firem v Evropské unii v těchto dnech končí, propouští a zavírá.

Do you know that the German economy, on which we are directly dependent, has major energy problems and is in crisis? Do you know that, because of green policies, Germany is producing a third fewer cars and is a laughing stock for China? We are not saying that, but the most important German economist, Hans Werner Sinn, is saying that. What is more, we will show you how many companies in the European Union are closing, laying off and closing down these days.

Youtube-Link