Tutkija ennustaa Saksan kasvun tyssäävän kalliiseen työvoimaan

Hans-Werner Sinn: Suomessa ei keskustella tarpeeksi investointien vähyydestä
Autor/en
Ilkka Ahtiainen
Helsingin Sanomat 28.01.2006, S. 8

Saksan johtavan taloustutkijan Hans-Werner Sinnin mukaan Saksa on edelleen "Euroopan sairas mies", jonka orastava talouskasvu tyssää liian suuriin palkkakustannuksiin.

"Ongelma on siinä, että vaikka yritykset - ainakin kan-sainvälisesti suuntautuneet - ovat kilpailukykyisiä, työvoi-ma ei ole. Työntekijät kohtaavat itäisen Euroopan mai-den kilpailun", Sinn sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa. Sinnin kritiikki on tuttua jo aiemmilta vuosilta, mutta nyt se osuu herkkään aikaan. Saksan suurin teollisuusliitto, viit-tä miljoonaa metallityöläistä edustava IG Metall on vast-ikään esittänyt palkankorotusvaatimuksensa. Helmikuun puolivälissä al-kavissa neuvotteluissa IG Me-tall vaatii palkkoihin viiden prosentin lisäystä. "Ammattiyhdistysliike ei ole ymmärtänyt ongelmaa. Se luulee, että niin kauan kuin vienti vetää, se voi vaatia mitä tahansa. Tällä tavoin se tuhoaa työ-paikkoja", Sinn sanoo.

"Kuluneen kymmenen vuoden aikana teollisuudesta on kadonnut 1,2. miljoonaa työpaikkaa," Tuloneuvottelujen lopputulos on todennäköisesti 2-3 prosentin korotus palkkoihin, mutta se ei Sinnin mukaan muuta mitään. "Se ei heikennä, mutta ei myöskään paranna tilannetta. Parannusta työvoiman kilpailukykyyn tulee vain, jos palkankorotukset jäävät tuntuvas-ti alle yleisen kustannustason nousun", Sinn sanoo. Hän esitti jo kaksi vuotta sitten ilmestyneessä kirjassaan Ist Deutschland noch zu retten? (Voidaanko Saksa vielä pelastaa?) työajan pidennystä 42 tuntiin ilman palkanlisää ja sai tällä ja muutamalla muulla ajatuksellaan osakseen sekä ylistystä että lokaa. Hän ei arastellut sorkkia myöskään Saksan työttömyysturvaa, jota hän pitää liian avokätisenä. Sinnin mukaan Saksa on monta muuta Länsi-Euroopan maata hankalammassa tilan-teessa, koska halvempien työvoimakustannusten maat ovat aivan rajan takana.

"Entisten kommunistimaiden tulo yhteisille markkinoille on ollut valtava sokki maailmantaloudelle. 28 prosenttia maailman väestöstä oli yhtäkkiä mukana, osa erittäin alhaisilla palkoilla. Palkat ovat Itä-Euroopassa kahdeksasosan ja Kiinassa kahdeskymmenesviidesosan Saksan palkoista."

Aivan lyhyellä tähtäimellä Saksan taloudessa on toki näkyvissä myönteistä kehitystä.
Sinnin johtama talousrutkimuslaitos Ifb-instituutti on ennustanut tälle vuodelle 1,7 prosentin kasvua. "Saksan talous on kasvussa. Ensi kertaa viiteen vuoteen meillä todella on noususuunta", Sinn toteaa.

Ehkä selvimpänä merkkinä talouden elpymisestä on ollut, että vakinaisten työpaikkojen määrä ei enää viime kesän jälkeen ole vähentynyt. Sinnin mukaan pitkäkestoisempi kasvu vaatisi tuekseen kotimaisia investointeja, jotka nekin tosin ovat monen nihkeän vuoden jälkeen nyt vilkastuneet. Sinnin mukaan investointien vähyys on Suomenkin ongelma, josta "ei ehkä Suomessa ole keskusteltu tarpeeksi". Angela Merkelin mustapunaisen hallituskoalition alkua Sinn pitää lupaavana. Vaikka Sinn useimpien Saksan talousoppineiden tapaan vastustikin hallitusohjelmassa sovittuja veronkiristyksiä, hän luottaa siihen, että hallitus yltää tärkeimpään tavoitteeseensa, talouden vakauttamiseen. "Hallituksen päätavoite on tasapainottaa talous tai vähintäänkin saada alijäämä alle Maastrichtin kriteerien, alle kolmeen prosenttiin brutto-kansantuotteesta. Uskon tavoitteen toteutumiseen."

Merkelistä itsestään Sinnillä on pelkästään hyvää sanottavaa. "Hän on hyvin älykäs henki-lö. Hän puhuu kieliä ja on fysiikan tohtori. Poliitikoilla ei usein ole oikeaa ammattia, mutta hän on oppinut fyysikko. Se on jotakin."