„We hadden met de euro moeten leren van de fouten die de VS in 200 jaar maakten“

Interview with Hans-Werner Sinn, Het Financieele Dagblad, 24.05.2012, Nr. 124, S. 5

Hoogleraar Hans-Werner Sinn was en blijft sceptisch over het europroject. Griekenland en Portugal moeten eruit. Spanje kan het misschien redden.

Jule Hinrichs Tilburg

De eurozone was te groot om sterk te zijn. En een aantal landen was beslist nog niet geschikt om eraan mee te doen. Volgens Goldman Sachs moeten Griekenland en Portugal hun munt met 30% tot 4o% devalueren, willen ze weer een kans hebben om te concurreren. Hoe is het dan denkbaar dat deze landen in de euro blijven?
Dat zegt Duitslands bekendste en invloedrijkste econoom Hans-Werner Sinn in een interview met deze kraut. Sinn hield gisteren de jaarlijkse Van Lanschot Lecture in Tilburg. Het bekendst is Sinn in zijn hoedanigheid van directeur van het ifo-instituut. De lijst van bezigheden en publicaties is enorm. De Tilburgse hoogleraar Eijffinger stond er in zijn inleiding gisteren vele minuten lang bij stil.
Sinn heeft al vaker gezegd dat het voor de eurozone en voor Griekenland en Portugal het beste zou zijn als ze er weer uit stappen. 'Je maakt de eurozone sterker door die kleiner te maken. En in die landen ontstaan weer mogelijkheden de economie op poten te zetten. Nu kampt men daar met een enorme jeugdwerldoosheid. Daar zal toch echt iets aan moeten gebeuren. Een goede kans bieden aan de jeugd, aan de eigen economie, dat is — als je echt naar de essentie gaat — toch waar het om behoort te gaan. '

Kunnen Spanje en Italie danwel blijven meedoen met de euro?

'Spanje zou zo'n 2o% moeten devalueren, Italie met 10% tot 15%, weer op basis van Goldman Sachs. Misschien dat Spanje het dan nog kan redden met interne aanpassingen. Duitsland helpt ook een handje mee als het ietsje infleert.'

Die loonsverhoging van 4,6% in de Duitse metaal is dan een factor. Toont die aan dat economie nu echt sterk is?

'Ja dat komt de aanpassing in de eurozone ten goede. Weh ebben eind vorig jaar wel een dip gehad in Duitsland, maar de angst voor een recessie is weg. Het is veelzeggend dat het kapitaal blijft, dat vloeit niet meer weg. Er wordt volop geinvesteerd. Ook de bouw kent een krachtige opleving. Dus wij leveren echt een bijdrage aan herstel van evenwicht in de eurozone. De groei van de Duitse economie komt ditmaal ook niet van de exportsector.'

Stel: Griekenland verlaat in de loop van dit jaar de eurozone. Hoe hoogvallen de kosten voor Europa en Duitsland uit?

`Dan stoppen de kosten voor Europa en Duitsland! Als ze er langer in blijven, lopen de kosten alleen maar verder op. Het kan zijn dat er hier en daar wat met boekverliezen moet worden geschoven als Grie¬kenland uit de euro gaat, maar de kosten van zo'n operatie zijn allang door de markten ingecalculeerd.'

U vindtwaarschijnlijk dat Polen en Hongarije maar even buiten de euro moeten blijven?

Het is absoluut duidelijk dat we zeer voorzichtig moeten zijn met toelating van nieuwe leden. De grootste fout bij de start van het europroject was dat er landen werden toegelaten met te hoge staatsschulden. Men had die norm van 6o% hard moeten handhaven.'

Kunt u zich wel voorstellen dat de eurozone goed werkt?

`Ik ben econoom en wetenschapper, ik mag niet vooringenomen zijn. Dus: ja. Maar we kunnen niet voortgaan met het steeds maar weer op softe voorwaarden kopen van schuldpapier van staten. Europese banken deden dat veel te makkelijk. De regulering schoot tekort. De VS tonen aan dat een muntunie mogelijk is. Maar in de VS heeft men geleerd dat het niet zo kan zijn dat de ene staat opdraait voor de tekorten van de andere. Daar zijn heel strenge regels voor. Een stad of staat kan er gewoon failliet gaan. Zo moet het ook in de eurozone werken. Laten we hun regels gewoon ovememen, imiteren, dat lijkt me het meest praktisch. Zij hebben er zoo jaar over gedaan het zo op te zetten. Laten we leren van hun fouten.'