Dr Sinn och det tyska dilemmat

Press echo, Ekonomiska Samfundets Tidskrift, 01 Aug 2008, p 99-102